Fighting Trojans

0-0

Match
09-07-2017
Girls Volleyball

5:15 PM CT (JV,JV2) / 7:00 PM CT (V)
Green Bay Southwest
(0-0 Away)
JV, JV2, Varsity

- VS -

Sheboygan South
(0-0 Home)
JV, JV2, Varsity

Redwings

0-0

VARSITY GIRLS VOLLEYBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

JV GIRLS VOLLEYBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

VARSITY GIRLS VOLLEYBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

JV GIRLS VOLLEYBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result