Knights

0-0

Scrimmage
11-11-2017
Girls Basketball

9:00 AM CT (V)
Lourdes Academy
(0-0 Away)
Varsity

- VS -

Oshkosh North
(0-0 Home)
Varsity

Spartans

0-0

VARSITY GIRLS BASKETBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

JV GIRLS BASKETBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

VARSITY GIRLS BASKETBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

JV GIRLS BASKETBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result