Golden Raiders

0-0

Game
02-16-2018
Boys Basketball

7:00 PM CT (V)
Sheboygan North
(0-0 Away)
Varsity

- VS -

Green Bay Southwest
(0-0 Home)
Varsity

Fighting Trojans

0-0

VARSITY BOYS BASKETBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

JV BOYS BASKETBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

VARSITY BOYS BASKETBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result

JV BOYS BASKETBALL

2017 Schedule & Results

Opponent Result